ROK 2020 rozpoczęliśmy wdrożeniem SYSTEMU EWIDENCJI AKTYWÓW