+48 22 300 8 009 | 508 398 358 biuro@brokers-polska.pl

Help Desk

Serwis IT

Optymalizacja

Infrastruktura IT

Dostawca usług IT dla firm w branży usługowej i handlowej

Rozwiązania informatyczne dostarczane przez BROKERS POLSKA wspierają działalność firmy oraz umożliwiają optymalizację wszelkich procesów związanych z jej działalnością.

Specjalizujemy się w produkcji i wdrażaniu rozwiązań sieciowych mających na celu usprawnienie obsługi technicznej obiektów i zaopatrzenia

ZGŁOSZENIE AWARII ONLINE

Dane rejestrowe:

Brokers Polska Sp. z o.o.
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
NIP 5252453152
KRS 0000329493 Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawa w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt

tel. +48 22 300 8 009
tel. +48508 398 358
e-mail: biuro@brokers-polska.pl