Krótka charakterystyka systemu

  • System jest dedykowany do współpracy w relacji B2B (business to business),
  • Zalety:

– Możliwość intuicyjnej obsługi,
– Unikatowa i intuicyjna dokumentacja techniczna obiektów,
– Rejestracja i ewidencja zgłoszeń,
– Tworzenie raportów i analiz

Panel startowy

Umożliwia dostęp do podstawowych funkcji systemu czyli:
Zarządzania wykonawcami (firmami serwisowymi), zarządzania zleceniami, dodawania i koordynowania zleceń oraz komunikatów

Panel wykonawcy – firmy serwisowe
Zawiera: wykaz wszystkich firm serwisowych przypisanych do systemu, do których przydzielamy zlecenie. Ponadto, panel umożliwia dodawanie nowych firm oraz związane z tym modyfikacje.

Panel obiekt

Umożliwia zarządzanie administrowanymi obiektami,
Dodawanie nowych obiektów – ich lokalizacji oraz uwag

Panel zlecenia

Umożliwia zarządzanie zleceniami na wszelkie możliwe sposoby, m.in.. weryfikację i zmianę ich statusu,
weryfikację ich rodzaju,
obsługę zleceń i przydzielanie ich do właściwych wykonawców
filtrowanie zleceń wg daty, branży, obiektu itp.
dodawanie i generowanie plików,

Panel analizy
Umożliwia analizę danych w zależności od potrzeb. Każda analiza tworzona jest indywidualnie, zgodnie ze specyfikacją podaną przez klienta

Komunikaty

Wiadomość typu push, do wszystkich lub wybranych użytkowników systemu z opcją potwierdzenia odczytu

Wykaz urządzeń na obiekcie

Kreuje możliwość stworzenia zestawienia urządzeń zamontowanych na obiekcie – łącznie z datą ich montażu oraz wszystkimi informacjami na ich temat.
Zawiera historię w/w urządzeń.
Ergo umożliwia pełny wgląd w wyposażenie

Baza wiedzy

Stwarza możliwość umieszczania wszelkiego rodzaju dokumentów (plików) np. instrukcji, informacji, wytycznych itp..

A także…

Sugestie – uwagi użytkowników dot. systemu
Ustawienia, uprawnienia i użytkownicy (Służą do przyznawania uprawnień użytkownikom oraz ich modyfikacje (wg potrzeb podmiotu uprawnionego)